img
Kontaktní údaje

MŠ Letců
Letců 731
Praha 9 - Kbely, 197 00
tel.: +420 286 852 013
ms.praha-kbely@seznam.cz

Bankovní spojení
249318399/0800 (ČS)


Vítejte u nás

K 1.7.2001 došlo ke sloučení MŠ Letců a MŠ Albrechtická v jeden právní subjekt Mateřské školy Praha - Kbely.

V MŠ Albrechtická je šest tříd: Medvíďata, Kuřátka, Včeličky, Berušky, Lvíčata, Žirafky.
V MŠ Letců je šest tříd: Žabičky, Broučci, Kočičky, Motýlci, Sluníčka a Kytičky.

Tyto třídy jsou věkově homogenní. Rozdělení do tříd podle věku nám umožňuje respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí. Umožňuje promyšleněji plánovat činnosti, vhodněji volit metody a formy práce. V předškolních třídách je program veden se zvýšeným důrazem na přípravu dětí a na úspěšný vstup do základní školy. Zájem o naše školky je velký, protože nabízíme velké množství nadstandardních aktivit a zájmových kroužků: Angličtina, hra na zobcovou flétnu, keramika, plavecký výcvik, solná jeskyně.

Více informací o nás