certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Vytvořena nová sekce "Adaptační program" - viz men

Vytvořena nová sekce "Adaptační program" - viz menu vlevo.

Byly vloženy adaptační programy 1. a 2. třídy. Dále pak směrnice zabývající se adaptačním procesem v MŠ.