certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Zaměstnanci MŠ

 
VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
Zastupující ředitel                                                                                Ředitelka školy: Jiřina Hamplová
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS. (reditel@msletcu.cz)                                
(NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ)
 
Zástupkyně ředitele
Mgr. Barbora Nová (zastupce@msletcu.cz)

Vedoucí ŠJ
Lucie Bestová (hospodarka@msletcu.cz)
 
Ekonomka MŠ
Renáta Jirásková (info@msletcu.cz) 
 
PEDAGOGICKÝ SBOR

I. třída Žabičky (zabicky@msletcu.cz)

Dominika Linkeová, Jiřina Tichá
 
II. třída Broučci (broucci@msletcu.cz)
 
Mgr. Hana Škarvadová, Marta Pšeničková                                                                                             
 
III. třída Kočičky (kocicky@msletcu.cz)
 
Ing. Jana Falterová, Mgr. Barbora Nová
 
IV. třída Motýlci (motylci@msletcu.cz)
 
Lenka Srbová, Michaela Malá
 
V. třída Sluníčka (slunce@msletcu.cz)
 
Jana Branišová, Bc. Jana Petrů, DiS.
 
VI. třída Kytičky (reditel@msletcu.cz)
 
 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI                 
 
Školnice                                                             
Eva Holubová  
                                             
 
Uklízečky                                                           
Hana Brožová


Markéta Špačková                                                    
 
                                                                
                                                                                                                                                   
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
Hlavní kuchařka
Jana Jenderková
 
Kuchařka
Alena Taclíková
 
Pomocná kuchařka
Markéta Špačková
 
 
FOTOGRAFIE PEDAGOGICKÉHO SBORU

 
Jiřina Hamplová
Jaroslav Ptáčník
Lenka Srbová
Michaela Malá
Jana Branišová 
Barbora Nová
Dominika Linkeová
Hana Škarvadová
Jiřina Tichá
Jitka Janochová