certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Kroužky

TŘÍDA

PO

ÚT

ST

ČT


Žabičky
Broučci

ANGLIČTINA
14.45 - 15.15 hod
Cena: 990,-Kč
Agentura: Spěváček
Výuka začíná od října
Jedno pololetí = 16 lekcí
Konání: Jídelna Kočiček


 

 


 

 

SPORTOVNÍ HRY
14.45 - 15.30 hod
Cena: 980,-Kč
Vede: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října
Konání: Herna Žabiček


Kočičky 
Motýlci

ANGLIČTINA

Kočičky 15:20 - 15:50 hod
Motýlci 15.55 - 16.25 hod
Cena: 990,-Kč
Agentura: Spěváček
Výuka začíná od října
Jedno pololetí = 16 lekcí
Konání: Jídelna Kočiček

 

 

 

KERAMIKA
Časy dle rozpisu
na nástěnce s kroužky
Cena: 1500,-Kč
Vede: Jitka Janochová
Konání: Jídelna Kočiček 

 

 

SPORTOVNÍ HRY
15.45 - 16.30 hod
Cena: 980,-Kč
Vede: Dominika Linkeová
Výuka začíná od října
Konání: Herna Žabiček

 


Sluníčka
Kytičky

 

ANGLIČTINA
14.45 - 15.15 hod
a 15:20 - 15:50
820,-Kč/pololetí
Školské zařízení Kroužky
Výuka začíná od října
Konání: Jídelna Kočiček


 

KERAMIKA
Časy dle rozpisu
na nástěnce s kroužky
Cena 1500,-Kč
Vede: Jitka Janochová
Konání: Jídelna Kočiček 


 

PLAVECKÁ VÝUKA
informace níže

 

VĚDECKÉ POKUSY V MŠ
14.45 - 15.30 hod
Cena: 1270,- Kč
Agentura: Kroužky
Výuka začíná od října
Konání: Jídelna Kočiček

Konání: Jídelna Kočiček

 

 

Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhají v MŠ po celý rok zájmové kroužky,které nejsou součástí vzdělávacího programu MŠ, ale obohacují vzdělávací nabídku MŠ.

Tato zájmová činnost je zajišťována externími lektory, kterým jsou pronajímány pouze volné prostory, aby nedocházelo k omezování předškolního vzdělávání.

 

PLATBY KROUŽKŮ:

Angličtina (1.-4. třída) - na účet agentury "Spěváček" (podrobnosti v MŠ)

Sportovní hry (1.-4. třída) - v kmenové třídě nebo u p. uč. Dominiky Linkeové (1.třída Žabičky)

Keramika (3. - 6. třída)- v kmenové třídě nebo u p. uč. Jitky Janochové (6.třída Kytičky)

Angličtina (5. a 6. třída) - na účet agentury "Kroužky" (podrobnosti v MŠ)

Vědecké pokusy v MŠ (5. a 6. třída) - na účet agentury "Kroužky" (podrobnosti v MŠ)

Plavání (5. a 6. třída + předškolní děti ze 4. třídy) - na hlavní účet MŠ (více informací níže)

 

 

Plavecká výuka v areálu Hloubětín

Vážení rodiče,

v II. pololetí začínáme ve čtvrtek 1. 2. 2017.

Děti se schází ve své třídě v 7.45 hod.

Z MŠ odjíždíme v 8.00 hod.

Prosíme Vás, abyste s dětmi do MŠ dorazili včas.

 

Děti by s sebou měly mít následující vybavení:

Igelitovou tašku,

plavky,

koupací čepici,

ručník

0,5l pití se šroubovacím uzávěrem (pítko by mohlo způsobit nehodu).

VŠE PODEPSANÉ LIHOVOU FIXOU (stačí monogram)

 

Svačinu dětem vezeme z MŠ.

 

Cena: 2.375,- Kč (65,- výuka + 60,- doprava x 19 lekcí)

Plavání se koná vždy (mimo prázdniny).

 

Platbu proveďte v září nebo po první hodině plavání na účet:

249318399/0800, var. symbol: číslo dítěte pro platbu v MŠ, do poznámek: jméno dítěte

 

Proč výcvik v Hloubětíně?

Bazén Hloubětín je jediný pražský bazén s přisolovanou vodou. Vodu čistí australská technologie,
která přidává do vody mořskou sůl (slanost vody je 0,5%).
V Hloubětíně jsou k dispozici dva kryté bazény - sportovní (25 x 15 metrů) a dětský (15 x 7,5 m).

Děti jsou rozděleny do družstev podle jejich zdatnosti.
Cvičitelky se plně věnují jejich rozvoji a vše přizpůsobují fyzickým možnostem dětí.
Vše je vedeno formou hry.

Rodiče se mohou přijít na své děti podívat. Na bazén se však musí sami dopravit a nahlásit svou přítomnost v kanceláři.