certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS

 

VZDĚLÁNÍ:

 2004-2008

 • Střední odborná škola pedagogická, Praha 6
 • studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

 2008-2009

 • Jazyková škola Elvis, Praha 8
 • studium: Anglický jazyk – úroveň: upper intermediate

 2009-2012

 • Vyšší odborná škola pedagogická
 • studijní obor: Sociální pedagogika (DiS.)

 2011-2013

 • Univerzita Karlova v Praze, HTF
 • bakalářský studijní obor: Sociální pedagogika (Bc.)

 2013-dosud

 • Univerzita Karlova v Praze, HTF
 • navazující magisterský studijní obor: Učitelství filosofie, etiky a náboženství

 

OSVĚDČENÍ:

 2008

 • Agentura Amos – jednoleté studium Psychologie

 2012

 • Metodik prevence sociálně patologických jevů na adaptačním kurzu pro 1. ročníky SOŠ pedagogické (pedagogická podpora adolescentů, praktická aplikace metod primární prevence)

 

HUDEBNÍ DOVEDNOSTI:
 

 • Zpěv:12 let sólového zpěvu pod vedením profesorky Heleny Malíkové (ZUŠ Praha 9)
 • Hra na klavír: 4 roky hry na klavír pod vedením profesorky Dagmar Kristenové (ZUŠ Praha 9)

 

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ:
 

 • Předčtenářská gramostnost (2014)
 • Kurz 1. pomoci KIDS (2015)
 • Seminář ČŠI: Program Inspis ŠVP (2015)
 • Jak zpracovat dokumentaci MŠ (2015)
 • Školní zralost a zápis do školy (2015)

 

OSTATNÍ:
 

 • 3x absolvování týdenní ŠKOLY V PŘÍRODĚ s MŠ Letců