certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Jitka Janochová

Vzdělání: SPgŠ Futurum

Studijní zaměření: Předškolní a mimoškolní pedagogika

V MŠ Letců působí také jako lektorka oblíbeného kroužku KERAMIKY.

Organizovala projekt:“ Vánoční jarmark“ - výtěžek byl použit na zakoupení keramické pece do MŠ.

Průběžné vzdělávání:
 • Enviromentální výchovy - Co se skrývá za bludným kořenem
 • Den stromů
 • Kreativní tvoření - Jaro (Plstění ovčí vlny)
 • Kreativní tvoření - Podzim (Práce s přírodním materiálem)
 • Regionální setkání pedagogů MŠ se zájmem o ekologickou výchovu (Pražská mrkvička)
 • Dětský úsměv (Péče o chrup, využití správného náčinní)
 • Efektivní využití interaktivní tabule SMART BOARD ve výuce
 • Děti s ADD a ADHD - porucha pozornosti a hyperaktivity
 • Podpora logopedické prevence
 • Kurz první pomoci
 • Cvičení s dětmi s využitím padáku
 • Cvičení a tanec s využitím šátků, stuh - pohybem ke zdraví dětí