certifikát certifikát certifikát certifikát certifikát

Jana Branišová

Vzdělání: Střední pedagogická škola S. Allendeho v Praze 6

Studijní zaměření: Učitelství na mateřských školách

Zaměstnání: V MŠ Letců zaměstnaná v letech 1979-1985, 1992-dosud

Studijní cykly, semináře s osvědčením:
 • Kurz pro logopedické asistenty podle směrnic MZ ČSR a MŠ ČSR (1982)
 • Kurz jazykové výchovy – Pedagogický ústav hl. m. Prahy (1984)
 • Chcete děti naučit chovat se správně v konfliktu? (1995 / Ped. centrum Praha 1)
 • Umění komunikace – verbální i neverbální (1996 / Ped. centrum Praha 1)
 • Psychosomatické hry v MŠ (2001 / Ped. centrum Praha 1)
 • Příprava na školní matematiku především ve hrách s pravidly (2001 / Ped. centrum Praha 1)
 • Rozpracování RVP pro předškolní vzdělávání a jeho uvedení do praxe v MŠ (2003 / Ped. centrum Praha 1)
 • Psychologie barev (nejen pro výtvarníky) (2003 / Ped. centrum Praha 1)
 • Mateřská škola v pohybu (2004 / Ped. centrum Praha 1)
 • Metoda dobrého startu (2006 / DYS-centrum, Praha 7)
 • Aby se jim dobře psalo – jak připravit předškoláky na psaní? (2007 / DYS-centrum)
 • Taneční hry s písničkami se zaměřením na roční období (2009 / Učitelské centrum)
 • Ekoateliér – Praktický kurz tvořivé recyklace (2009 / Portál)
 • Od hlavy až k patě v pohybu – Jak se naučit vnímat a ovládat své tělo (2010 / UC)
 • Hry pro aktivní odpočinek a osobnostní rozvoj (2010 / Učitelské centrum)
 • Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ (2011 / Portál)
 • Grafomotorika a rytmická cvičení (2011 / Portál)
 • Jóga s dětmi (2012 / Portál)
 • Klady a zápory hyperaktivity u dětí v MŠ (2012 / Portál)
 • Relaxace s dětmi v MŠ (2012 / Portál)
 • Logopedická prevence u dětí v MŠ (2012 / Portál)
 • Hry s padákem, stuhami a šátky (2013 / Portál)
 • Agrese a agresivita u dětí (2013 / Portál)
 • Od Mikuláše k Vánocům (2013 / Portál)
 • Dětský vzdor v MŠ (2013 / Portál)
 • Kreativní tvoření – Jaro (2014 / Portál)

Působení, organizace a vedení akcí:
 • Vedoucí LDT (mladší školní věk)
 • Výuka hra na zobcovou flétnu v MŠ (2008-2010)
 • Zimní i jarní ŠVP